piątek, 24 stycznia 2020

XXI BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ

Zapraszamy do udziału w XXI Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Biennale odbędzie się 18 września 2020 r. Termin nadsyłania prac na konkurs: do 10 lipca 2020 r.

Regulamin XXI Biennale Fotografii Górskiej

Organizator:
Jeleniogórskie Centrum Kultury

Warunki udziału:
1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe (max. do 5 fotografii) będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.
3. Technika prac dowolna.
4. Format powinien być nie mniejszy niż 24x30cm ( z wyjątkiem odbitek kontaktowych - min. 6x9 cm ). Fotografie powinny być nie oprawione - jedynie w przypadku odbitek kontaktowych dopuszcza się możliwość oprawy w cienkie passparteau o wymiarach nie mniejszych niż 24x30 cm.
5. Format prac nie może przekraczać 100x70cm.
6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.
7. Do zdjęć należy dołączyć pliki z zapisem fotografii (w rozdzielczości 300 dpi na dowolnym nośniku) .
8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.
10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania prac wraz z kartą zgłoszenia oraz dowodem opłaty za udział w konkursie w wysokości
z Polski 40,00 zł
z zagranicy 50 zł

 na konto JCK :
Bank Millenium nr 0211 6022 02 0000 0000 4558 9216
z dopiskiem „XXI Biennale” na adres:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra
ul. 1-go Maja 60

Komisarz wystawy: Tomasz Mielech

e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm
www.biennalefotografiigorskiej.blogspot.com

Prawa i obowiązki organizatora:
1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu i w prasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
4. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.
5. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora.Uprawnienia uczestników:
1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.
2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.
3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.

Nagrody:
Grand Prix 5000 zł
I Nagroda 2500 zł
II Nagroda 1500 zł
III Nagroda 1000 zł
Jury ma prawo innego podziału nagród

Terminy:
Nadsyłanie prac – do 10.07.2020 r.
Obrady jury – lipiec 2020 r.
Powiadomienie o werdykcie – do 15.08.2020 r.
Wręczenie nagród – 18.09.2020 r.
Zwrot prac – III kwartał 2021 r.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.


Karta zgłoszenia: