poniedziałek, 29 listopada 2021

Karkonosze. Fotografia 1945 – 2021.

 

Jerzy Olek, Karkonosze 1983

Otwarcie wystawy 3 grudnia o godz. 17.00 w BWA w Jeleniej Górze przy ul. Długiej 1.

Część ekspozycji w Galerii BWA w Jeleniej Górze, ul. Długa 1 z fotografiami: Ewy Andrzejewskiej, Adama Bencala,  Jaroslava Beneša, Jana Bortkiewicza, Józefa Macieja Bożka, Jiiřego  Bruníka, Jakuba Byrczka, Jerzego Chaberka, Sławoja Dubiela, Jiiřego Dvořaka, Marka Dziedzica, Zdenka Feyfara, Waldemara Grzelaka, Zenona Harasyma, Jiřego Havla,  Miroslava Hladika, Macieja Hnatiuka, Janiny Hobgarskiej, Romana Hryciowa, Jacka Jaśko, Eugeniusza Józefowskiego, Jaroslava Kacovskyego, Marcina Kiełbiewskiego, Piotra Komorowskiego, Bogdana Konopki, Ctibora Koš`tála, Andrzeja Jerzego Lecha, Adama Lesisza, Krzysztofa Leszczyńskiego, Patryka Lewkowicza, Marka Likszteta, Jerzego Malinowskiego, Zdenka Meneca, Wojciecha Miatkowskiego, Tomasza Michałowskiego, Tomasza Mielecha, Janusza Moniatowicza, Haliny Morcinek, Krzysztofa Niewiadomskiego, Janusza Nowackiego, Jerzego Olka, Tomaša Rasla, Davida Stranskyego, Rafała Swosińskiego, Marka Szyryka, Jany Trawniczek, Stanisława J. Wosia, Waldemara Wydmucha, Wojciecha Zawadzkiego, Grzegorza Zięby, Petra Zinkego wypożyczonych z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzem Karkonoskiego Parku Narodowego w Vrchlabí, Jilemnicach, Galerii BWA w Jeleniej Górze, Archiwum Państwowego - Oddziału w Jeleniej Górze, Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz z kolekcji prywatnych.

Część ekspozycji w Muzeum Karkonoskim, w Galerii Na Górze, ul. Matejki 28 z fotografiami:  Stefana Arczyńskiego, Jana Bułhaka, Jana Korpala, Kazimierza Najdenowa, Emila Londzina, Zbigniewa Staniewskiego wypożyczonych z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, oraz: Zenona Auksztulewicza, Ryszarda Brawańskiego, Waldemara Grzelaka, Wiktora Jaworskiego, Jana Kotlarskiego, Krzysztofa Kuczyńskiego, Roberta Kutkowskiego, Wacława Narkiewicza, Mieczysława Obałka, Tomasza Olszewskiego, Pawła Pierścińskiego, Andrzeja Rutyny, Artura Schabowskiego, Zygmunta Trylańskiego, Jerzego Wiklendta, Waldemara Wydmucha, Jerzego Zająca, Władysława Żołęckiego z kolekcji Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galerii BWA w Jeleniej Górze i Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz archiwów prywatnych


Wystawa w BWA i w Muzeum Karkonoskim otwarta od 3 grudnia 2021 r. do 26 lutego 2022 r.

Wystawa porusza problem różnych sposobów rejestracji Karkonoszy w fotografii czarno – białej, tradycyjnej. W historii sztuki stanowi ewenement wybitny, wyjątkowy i ponadlokalny. Tuż po II wojnie światowej w 1945 r., w  Karkonosze przyjeżdżali tacy twórcy fotografii, jak: Jan Bułhak, Stefan Arczyński oraz Jan Korpal, Tomasz Olszewski czy Jerzy Wiklendt. W Karkonoszach czeskich tworzył wówczas m.in. Zdenko Feyfar. W 1961 r. powstało Stowarzyszenie Miłośników Fotografii Amatorskiej, późniejsze Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, którego twórcy chętnie fotografowali Karkonosze. Wśród nich wyróżniały się fotografie Waldemara Wydmucha, Wacława Narkiewicza czy Zygmunta Trylańskiego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Karkonoszach pojawili się twórcy fotografii nowoczesnej, jak Jerzy Olek, Jan Bortkiewicz, Jakub Byrczek, Bogdan Konopka, Adam Lesisz, Andrzej Jerzy Lech, Wojciech Zawadzki. Pojawił się wówczas nowy program dla rozwoju fotografii, tzw. elementarnej, w Polsce absolutnie nowatorski. Inspiracja XIX wiecznymi technikami fotograficznymi spowodowała rozwój fotografii kontaktowej, w której obraz fotograficzny kopiowany jest stykowo, 1:1 z wielkoformatowego negatywu. Fotografia ta rozwija się do dziś, a obrazy Karkonoszy są jej częstym tematem. Pojawiają się w twórczości artystów jeleniogórskich – nieżyjących już Ewy Andrzejewskiej, Wojciecha Zawadzkiego, a także Marka Likszteta,  Haliny Morcinek, Krzysztofa Niewiadomskiego, Janiny Hobgarskiej, Tomasza Mielecha, oraz wybitnych polskich fotografów, którzy od lat przyjeżdżają w góry i fotografują Karkonosze: Janusza Nowackiego, Marka Szyryka, Rafała Swosińskiego, Macieja Hnatiuka, Stanisława J. Wosia, Tomasza Michałowskiego a z Czech, m.in. Jaroslava Beneša. Powstają nowe wizje Karkonoszy, obrazy artystów, którzy widzą i rejestrują świat po swojemu, indywidualnie. 
Bardzo ważną częścią projektu jest wydanie obszernego albumu, który będzie podsumowaniem historii fotografii Karkonoszy zarówno w Polsce i w Czechach, poprzez fotografię tradycyjną – czarno – białą jako ważnego zjawiska w sztuce fotografii z tekstami specjalistów z dziedziny historii fotografii takich jak Adam Sobota czy Jiří Dvořak. Chcemy zachować w albumie najpiękniejsze i najważniejsze obrazy Karkonoszy, jakie powstały w okresie 1945 – 2021. Wydawnictwo będzie zawierało matriały z sympozjum naukowego, które jest jednym z ważniejszych elementów projektu HANDMADE PHOTOGRAPHY.  W katalogu  zaprezentujemy prace 80 fotografów.
Projekt dotyka części rozległego tematu jakim jest fotografia Karkonoszy – fotografii czarno – białej od momentu kiedy Karkonosze stały się górami należącymi do Polski aż do czasów współczesnych. W przyszłości mamy zamiar uzupełnić lukę badawczą dotyczącą fotografii Karkonoszy i zająć się tematyką równie bogatej historii fotografii barwnej w Karkonoszach oraz fotografii historycznej ukazującej Karkonosze. Wówczas historia fotografii Karkonoszy będzie w pełni opracowana.

Kuratorka wystawy – Joanna Mielech

Sympozjum naukowe w ramach projektu pn. ,,Genius loci" odbędzie się 4 grudnia od godz. 12.00 w Ośrodku Wojków (ul. Górna 2, 58-530 Kowary).

Fotografii użyczyły:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Vrchlabí
Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Jilemnicach
Archiwum Państwowe – Oddział w Jeleniej Górze
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
oraz archiwa prywatne 


Organizator / Organizátor: BWA w Jeleniej Górze. Dyrektor / ředitelka Luiza Laskowska
Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor / ředitel Pavel Hlubuček

Projekt “Handmade Photography” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra. / Projekt “Handmade Photography” je spolufinancován z prostředků Evropské unie  v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 a prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa a také Městem Jelenia Góra.czwartek, 31 grudnia 2020

Plener fotograficzny na Hali Szrenickiej

 W dniach 6.10.-11.10.2020 r odbył się plener fotograficzny w schronisku na Hali Szrenickiej w Karkonoszach. Plener został zrealizowany przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w ramach projektu "Fotografia w górach". Wystawa poplenerowa miał być pokazana podczas XXI Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze we wrześniu. Niestety z powodu pandemii plener mógł odbyć się już po Biennale.  W plenerze wzięli udział fotografowie z Polski i z Czech: Halina Morcinek, Jaroslav Beneš, Tomáš Rasl, Petr Zinke, Tomasz Michałowski, Tomasz Walczak, Jacek Michalak, Stanislav Odvářka, Wojciech Miatkowski, Jiři Dvořak, Jerzy Chaberek i Tomasz Mielech.


piątek, 25 września 2020

XXI Biennale - realcja TV

 Wystawy XXI Biennale Fotografii Górskiej potrwaja do 18.10.2020 r w Jeleniej Górze.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia wystawy w Muzeum Karkonoskim:

https://www.facebook.com/watch/?v=1997393290403741

https://www.youtube.com/watch?v=tLLE_MlOkWs

czwartek, 6 sierpnia 2020

XXI Biennale Fotografii GórskiejLink do pobrania Katalogu XXI Biennale:

https://drive.google.com/file/d/1kmamYVxlQtZWEiHGzwjWxn8Iee38n3a5/view?usp=sharing

Program imprez XXI Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze


18.092020 r.

Wystawa konkursowa - Muzeum Karkonoskie, ul. Matejki 28, godz. 12.00

Mieczysław Karłowicz - „Fotograf prawie doskonały”, Muzeum Karkonoskie, ul. Matejki 28, godz. 12.00

Krzysztof Strzoda - Górskie etiudy” - Galeria Pod Brązowym Jeleniem, JCK, ul. 1 Maja 60

Tomasz Olszewski „Kraina wichrów i mgieł” - Galeria Korytarz, JCK, ul. Bankowa 28/3019.09.2020 r.

seminarium poświęcone fotografii górskiej pt. „Fotografia w górach” - Teatr Cinema w Michałowicach

Wystawa Laureaci Biennale z lat 1980-2018” - Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 6, godz. 17.30


Wystawy potrwają do 18.10.2020 r.


wystawy towarzyszące:

Jacek Jaśko „Karkonosze. Z pamięci.” Mikavka Cafe & Gallery, ul. Konopnickiej 1, 18.09.2020 r., godz. 15.00

Tomasz Michałowski „Logos i mit w fotografii” - Galeria BWA ,18.09 2020 r., godz 17.00 (organizator BWA)


Ze względu na trwająca pandemię COVID-19 wstęp i w związku z narzuconymi z tego powodu wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, dostęp do wystaw może być ograniczony dla uczestników i widzów imprez Biennale. Wstęp na wystawy i seminarium wyłącznie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Podczas wystaw obowiązywał będzie limit osób mogących jednocześnie przebywać w galerii.

Z powodu limitu ilości osób mogących przebywać jednocześnie w Muzeum Karkonoskim obowiązują zapisy na wernisaż. Wystawy w Galerii Korytarz i Pod Brązowym Jeleniem odbędą się bez wernisaży.

Na seminarium w Michałowicach również obowiązują zapisy z powodu ograniczonej ilości miejsc.

Kontakt: Tomasz Mielech e-mail: tomasz.mielech@poczta.fmwtorek, 28 lipca 2020

Wyniki jury XXI Biennale Fotografii GórskiejProtokół z posiedzenia jury XXI Biennale Fotografii Górskiej w dniu 23.07.2020 r.

Jury w składzie:
Marek Szyryk – ZPAF, przewodniczący Jury
Marek Liksztet- ZPAF
Sławoj Dubiel- ZPAF
Ctibor Košťál – artysta fotograf, Czechy
Tomasz Mielech – ZPAF, sekretarz

Po obejrzeniu 589 prac 76 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 165 prac
67 autorów oraz przyznać następujące nagrody:

Grand Prix 3000 zł
Krzysztof Strzoda
Intersections - zestaw 4 fotografii
Into the Light - zestaw 4 fotografii

I nagroda 1000 zł
Piotr Lisowski
Tren po zburzonym schronisku – zestaw 2 fotografii

II nagroda – wystawa w Galerii Korytarz
Przemysław Kruk
Bardenas Interior - zestaw 2 fotografii
Bardenas Exterior -zestaw 2 fotografii

wyróżnienie (udział w plenerze)
Jacek Michalak
Izera – zestaw 3 fotografii

wyróżnienie
Rafał Swosiński
Tatry 2 – zestaw 6 fotografii
Tatry 3 – zestaw 4 fotografii

wyróżnienie
Halina Morcinek
Samotnia

wyróżnienie
Adam Bencal
Góry Rodniańskie III
Góry Rodniańskie IV
Karkonosze
Tatry, Słowacja

Wyróżnienie (voucher na druk fotografii)
Marcin Bawiec
Halny – zestaw 2 fotografii

wyróżnienie (pobyt w Oriental Farm w  Bukowcu)
Michał Woźniakowski
Powidoki – 2 fotografie

wyróżnienia za tematykę karkonoską:

Waldemar Grzelak
Wodne Organy
W Kotle Małego Stawu

Zbyněk Šanc
Krkonoše – Snězné jámy
Ūdolí Bilého LabeJury XX Międzynarodowego Biennale Fotografii Górskiej po przejrzeniu i dyskusji nad nadesłanymi pracami dokonało wyboru i zakwalifikowało część z nich do wystawy pokonkursowej oraz wybrało prace nagrodzone. Członkowie jury zauważyli wysoki poziom nadesłanych fotografii, a także dużą ilość nadesłanych fotografii mimo panującej pandemii. Zgodnie wybieraliśmy najlepsze fotografie nie kierując się żadnymi osobistymi preferencjami dotyczącymi koloru czy techniki wykonania, bo nagrodzone zestawy reprezentują zarówno fotografię klasyczną i cyfrową czarno białą i barwna,
 a nawet pojawiły się techniki szlachetne. Jesteśmy przekonani, że wybraliśmy najlepsze prace charakteryzujące się wysokim poziomem estetycznym, interesująco przedstawiając krajobraz górski oraz dodatkowo perfekcyjnym opanowanie warsztatu fotograficznego.

                                                                                               Przewodniczący jury – Marek Szyryk

Lista autorów zakwalifikowanych do wystawy:

Wiktor Baron
Śnieżka

Marcin Bawiec - wyróżnienie
Halny – zestaw 3 fotografii

Adam Bencal - wyróżnienie
Góry Rodniańskie III
Góry Rodniańskie IV
Karkonosze
Tatry, Słowacja

Pavla Bičiková
Zvířeci sněm pod Pikem Lenina (Pamir, Kyrgyzstán)
Pohádkový večer u jezera Alakol (Ťan-Šan, Kyrgyzstán)

Michał Bieniasz
Roundle 1 Mountain, Banff, AB, Kanada

Jakub Byrczek
Wysokie Tatry
Z górami w tle – Zawoja 999

Ignacy Cembrzyński
Kasprowy – zestaw 2 fotografii
Lofer

Paweł Chojnacki
3

Łukasz Cyrus
Rzeka niepamięci 1
Rzeka niepamięci 2

Radosław Czapla
Pasja

Petr Čapek
V modrém sedle
Oleswák

Artur Dudka
Listening to the snow
Riale
Skiing on the moon

Jiří Flidr
Borovice

Jan Foremny
Widok z Wołka

Wojciech Gąska
Samotnia

Małgorzata Grabska
Magic mountains 1
Magic mountains 2

Piotr Grochala
Mourne Mountain
Errigal
Oksan
Jastrzębia Wieża

Damian Grodowski
Mapa i terytorium

Igor Grzegorski
Patrol
Jardine

Waldemar Grzelak - wyróżnienie
Wodne Organy
W Kotle Małego Stawu

Anna Habdas-Czujko
Serce z kamienia
Kierunek

Marek Hasso-Agopsowicz
Księżycowa dolina- Chile – zestaw 2 fotografii
Szachownica- Argentyna
Kolorowe góry- Argentyna
Kolory Atakamy - Boliwia – zestaw 3 fotografii

Tomasz Hens
Dolina Pięciu Stawów o zmroku

Anna Jakubowska
Pod śnieżną pierzynką

Szymon Kaczmarczyk
Z koziej perspektywy

Artur Kaleta
Fale
Droga na szczyt – zestaw 2 fotografii

Andrzej Kozak
Górskie wieloryby


Przemysław Kruk – II nagroda
Bardenas Exterior - zestaw 2 fotografii
Bardenas Interior - zestaw 2 fotografii
Wędrówka po grani III
Wędrówka po grani IV
Wędrówka po grani VII

Bogumił Krużel
Lofoty
W krainie Trolli

Mariusz Krzyżak
Z małej Fatry – 3 fotografie

Grzegorz Kukla
Tatry 2020 „Wielki Staw Polski”
Tatry 2020 „Czarny Staw Gąsienicowy”

Dagmara Kwolek
Dolomity 1
Dolomity 2
Dolomity 3

Patryk Lewkowicz
Moment, który zaistniał – 2 fotografie

Piotr Lisowski – I nagroda
Energia i materia
Tren po zburzonym schronisku – zestaw 2 fotografii
Bezkres

Marcin Masiewicz
Karkonosze – zestaw 3 fotografii

Jacek Michalak - wyróżnienie
Izera – zestaw 3 fotografii

Janusz Moniatowicz
Karkonoska impresja
Lot nad Śnieżnymi Kotłami

Halina Morcinek - wyróżnienie
Samotnia – zestaw 2 fotografii
Chmury – zestaw 3 fotografii

Pavel Musil
Landmannalangar
Pláž Uttakleiv
Ráno na Stachelbergu

Mariola Nehrebecka
Pančava

Bogusław Pawłowski
Pod Zadnim Mnichem
Wielki Staw
Kolor zimy

Kazimierz Pichlak
Śnieżne Kotły
Drzewo 1

Adam Piwowarczyk
Tatry podróż poślubna – 2 fotografie

Sylwester Popenda
W drodze na szczyt

Katarzyna Preuss
Kasprowy i Giewont o zachodzie słońca

Miroslav Roubínek
Vodopád/ The waterfall

Stanislav Odvářka
Vysočina – zestaw 2 fotografii

Patrycja Orłowska
Szczyty we mgle

Jerzy Skiba
Czułość kamienia – zestaw 4 fotografii

Marzena Smyłła
Beskidy – pejzaż z blizną 3

Jan Sokala
Mgła

Krzysztof Strzoda – Grand Prix
Intersections - zestaw 4 fotografii
Into the Light - zestaw 4 fotografii
Landscape Photographer’s Dream

Rafał Swosiński - wyróżnienie
Tatry 2 – zestaw 6 fotografii
Tatry 3 – zestaw 4 fotografii

Marek Synowiecki
Szczeliniec I
Szczeliniec II

Ryszard Szymański
Skała i cień – zestaw 2 fotografii

Miloš Šálek
Mrakopády
Poslední paprsky

Zbyněk Šanc - wyróżnienie
Krkonoše – Snězné jámy
Ūdolí Bilého Labe

Pavel Taclík
Cestou kie Sněžce

Wojciech Traczewski
Biała Woda
Przełęcz nad Łapszanką

Grzegorz Truchanowicz
Karkonoski świt

Tomasz Walczak
Tatry, Morskie Oko 2019 – 4 fotografie

Marie Vojkovská
Svítání
Orava

Katarzyna Warańska
Formy – zestaw 2 fotografii

Janusz Wojcieszak
Między okiem a światłem 6
Między okiem a światłem 7

Michał Woźniakowski - wyróżnienie
Tajemnice Sudetów - zestaw 2 fotografii
Powidoki - zestaw 2 fotografii
Kinetyka światła

Jerzy Zając
Śnieżka w chmurach
Redyk w Pieninach

Jan Zych
Tatry – zestaw 2 fotografii


piątek, 24 stycznia 2020

XXI BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ

UWAGA!
 -Nowy regulamin XXI Biennale Fotografii Górskiej - prosimy przeczytać przed wysłaniem fotografii na konkurs.


Zapraszamy do udziału w XXI Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Biennale odbędzie się 18 września 2020 r. Termin nadsyłania prac na konkurs: do 15 lipca 2020 r.


Konkurs fotograficzny o tematyce górskiej organizowany w Jeleniej Górze jest konkursem mającym najdłuższą w Polsce, bo ponad czterdziestoletnią, tradycję. Adresowany jest do wszystkich fotografujących góry, ich piękno i wszelkie przejawy ludzkiej aktywności na terenach górskich. Od uczestników konkursu oczekujemy fotografii wykonanych we wszystkich górach świata.
Konkurs skierowany jest zarówno do artystów fotografików, jak i do amatorów fotografii. W regulaminie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. 


Regulamin XXI Biennale Fotografii Górskiej

Organizator:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu - Karkonoski Park Narodowy we Vrchlabi

Warunki udziału:
1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe (max. do 5 fotografii) będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.
3. Technika prac dowolna.
4. Format powinien być nie mniejszy niż 24x30cm ( z wyjątkiem odbitek kontaktowych - min. 6x9 cm ). Fotografie powinny być nie oprawione - jedynie w przypadku odbitek kontaktowych dopuszcza się możliwość oprawy w cienkie passparteau o wymiarach nie mniejszych niż 24x30 cm.
5. Format prac nie może przekraczać 100x70cm.
6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.
7. Do zdjęć należy dołączyć pliki z zapisem fotografii (w rozdzielczości 300 dpi na dowolnym nośniku) .
8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.
10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania prac wraz z kartą zgłoszenia oraz dowodem opłaty za udział w konkursie w wysokości
z Polski 40,00 zł
z zagranicy 50 zł

 na konto JCK :

98 1160 2202 0000 0001 5646 1786
z dopiskiem „XXI Biennale” na adres:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra
ul. 1-go Maja 60

Komisarz wystawy: Tomasz Mielech

e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm
www.biennalefotografiigorskiej.blogspot.com

Prawa i obowiązki organizatora:
1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu i w prasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
4. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.
5. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora.Uprawnienia uczestników:
1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.
2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.
3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.

Nagrody:
Grand Prix - 3000 zł
I nagroda 1000 zł
II nagroda  -wystawa w galerii Korytarz 
III nagroda - udział w plenerze fotograficznym organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w Karkonoszach.
Nagroda za tematykę karkonoską - ufundowana przez Karkonoski Park Narodowy w Sobieszowie i we Vrchlabi
oraz nagrody specjalne rzeczowe : m.in. fotografie Ewy Andrzejewskiej i Wojciecha Zawadzkiego ufundowane przez spadkobierców,  voucher na druk fotografii, wydawnictwa albumowe, itd.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.


Terminy:
Nadsyłanie prac – do 15.07.2020 r.
Obrady jury – lipiec 2020 r.
Powiadomienie o werdykcie – do 15.08.2020 r.
Wręczenie nagród – 18.09.2020 r.
Zwrot prac – III kwartał 2021 r.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Partner projektu - Karkonoski Park Narodowy we Vrchlabi

Správa KRNAP,  Dobrovského 3, 543 11 VRCHLABÍKoordynator czeski projektu: Jiří Dvořák (horfoto@centrum.cz)Projekt „Fotografia w górach“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem euroregionu Nysa


Karta zgłoszenia:
Regulamin Biennale Fotografii Górskiej - wersja czeska
Pravidla fotosoutěže

XXI. bienále horské fotografie

Pořadatel:


Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, Polska


(Jelenohorské kulturní centrum, Jelení Hora, Polsko)spolupořádající partner:

Správa KRNAP, VRCHLABÍ
Podmínky účasti:1. Tématem soutěžních snímků jsou hory ve všech podobách – krajina, příroda a lidé v horách.2. Lze použít libovolnou fotografickou techniku. Zúčastnit se může každý, kdo fotografuje.3. Každý autor může zaslat maximálně 10 prací. Série (max. 5 fotografií) jsou považovány za jednu


soutěžní práci – musí však být jasně označeno, že jde o cyklus.4. Formát prací nesmí být menší než 24 × 30 cm. Výjimkou jsou kontaktní fotografie (min. formátje 6 × 9 cm). Fotografie musí být volné (neadjustované), pouze v případě kontaktů je možnévložení do tenkých paspart o rozměru ne menším než 24 × 30 cm.5. Formát prací nesmí překročit rozměr 100 × 70 cm.6. Fotografie nesmí být nalepené na podkladových deskách.7. Přiloženy musí být fotografie v digitální podobě (na libovolném nosiči, v rozlišení 300 dpi)8. Každá fotografie musí být na zadní straně čitelně popsána těmito údaji: pořadové číslo (shodné spořadím na přihlášce), název práce, jméno autora a jeho přesná adresa


9. U sérií fotografií přiložte schéma jejich rozložení.

10. Účastníci soutěže musí své práce zaslat pořadateli společně s přihláškou a dokladem o zaplacení

vstupního poplatku, který je ve výši 40 zlotých (z Polska) nebo 50 zl. (ze zahraničí, včetně ČR)

Platbu proveďte na účet JCK:

98 1160 2202 0000 0001 5646 1786, s poznámkou „XXI Biennale”

Zájemci o soutěž z České republiky jsou osvobozeni od vstupního poplatku (je určen výhradně na

poštovné), pokud soutěžní fotografie předají na adresu spolupořádajícího partnera:

Správa KRNAP, redakce měsíčníku K+JH, Dobrovského 3, 543 11 VRCHLABÍ

Z Vrchlabí budou fotografie dopraveny do Jelení Hory a po ukončení soutěže a výstav dovezeny zpět

(ne však rozesílány po Česku)

kontaktní osoba: Jiří Dvořák (horfoto@centrum.cz)

Adresa pořadatele :

Jeleniogórskie Centrum Kultury


ul. 1-go Maja 6058-500 Jelenia GóraPolsko / PolskaKomisař výstavy: Tomasz Mieleche-mail: tomasz.mielech@poczta.fmwww.biennalefotografiigorskiej.blogspot.com

Práva a povinnosti organizátora:1. Se zaslanými pracemi bude zacházeno s největší pečlivostí, ale pořadatel neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození během dopravy.2. Pořadatel si vyhrazuje právo bezplatného užití reprodukcí prací ve výstavním katalogu a v tisku zaúčelem propagace soutěže3. Pořadatel si vyhrazuje právo prezentace výstavní kolekce nejen v posoutěžní výstavě (MuzeumKarkonoskie w J. G., KRTEK Vrchlabí), ale i v dalších galeriích.4. Pořadatel má právo rozhodnutím poroty vyloučit ty práce, které nesplní podmínky uvedené vpravidlech soutěže.5. Oceněné práce se nevracejí, stávají se majetkem pořadatelePráva účastníků soutěže:1. Každý autor předkládající díla bude informován o výsledcích.2. Všichni autoři, jejichž práce budou vybrány do výstavní kolekce, obdrží katalog výstavy.3. Autoři obdrží informace o přesném datu a místě výstav.

Ceny:


Grand Prix – prémie 3 000 zlotých


I. cena - prémie 1 000 zlotýchII . cena – samostatná výstava v galerii Korytarz (Jelení Hora)II. cena ­– účast na fotografickém plenéru, pořádaném JCK v Krkonoších


Ceny za fotografie s krkonošskou tematikou – věnují Karkonoski Park Narodowy a Správa 


Krkonošského národního parku (ubytování v horách)


Speciální věcné ceny – mj. fotografie Ewy Andrzejewské a Wojciecha Zawadzkého, poukaz na 


tisk fotografií, tematické knižní publikace


Pořadatelé si vyhrazují právo na způsob rozdělení cen.


Termíny:


Zaslání soutěžních prací – do 15. 7. 2020


Zasedání poroty – červenec 2020


Oznámení výsledků – do 15. 8. 2020


Slavnostní předání cen – 18. 9. 2020


Vrácení fotografií – III. čtvrtletí 2021


Zaslání prací do soutěže znamená souhlas s jejími pravidly.


spolupořádající partner:

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabi


Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 11 VRCHLABÍ