Regulamin Biennale
Regulamin XXIII Biennale Fotografii Górskiej

Organizator:

Jeleniogórskie Centrum Kultury

Warunki udziału:

1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.

2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe (max. do 5 fotografii) będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.

3. Technika prac dowolna.

4. Format powinien być nie mniejszy niż 24x30 cm ( z wyjątkiem odbitek kontaktowych - min. 6x9 cm ). Fotografie powinny być nie oprawione - jedynie w przypadku odbitek kontaktowych dopuszcza się możliwość oprawy w cienkie passepartout o wymiarach nie mniejszych niż 24x30 cm.

5. Format prac nie może przekraczać 50x70cm.

6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.

7. Do zdjęć należy dołączyć pliki z zapisem fotografii (w rozdzielczości 300 dpi na dowolnym nośniku) .

8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.

10. Udzial w konkursie jest bezpłatny


Fotografie z dopiskiem „XXIII Biennale” należy wysyłać na adres:

Jeleniogórskie Centrum Kultury

58-500 Jelenia Góra

ul. 1-go Maja 60


Komisarz wystawy: Tomasz Mielech


e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm

www.biennalefotografiigorskiej.blogspot.com


Prawa i obowiązki organizatora:

1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu, w prasie i tv i innych mediach do celów promocyjnych Biennale Fotografii Górskiej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.

4. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.

5. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora.


Uprawnienia uczestników:

1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.

2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.

3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.


Nagrody:

Grand Prix - 6000 zł


I nagroda –
2500 zł

II nagroda - 1500 zł

nagroda specjalna - wystawa indywidualna na XXIV Biennale Fotografii Górskiej


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.Terminy:

Nadsyłanie prac – do 10.06.2024 r.

Obrady jury – czerwiec 2024 r.

Powiadomienie o werdykcie – do 1.08.2024 r.

Wręczenie nagród – 6.09.2024 r.

Zwrot prac – II kwartał 2025 r.


Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z 28.08.97.r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883)