Archiwum XIX Biennale

XIX BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ

Protokół z posiedzenia jury XIX Biennale Fotografii Górskiej w dniu 02.07.2016r.
Jury w składzie:
Adam Sobota – członek honorowy ZPAF – przewodniczący
Marek Liksztet ( ZPAF )
Tomasz Mielech (ZPAF)
Wojciech Zawadzki ( ZPAF )
Ewa Andrzejewska ( ZPAF )- sekretarz
po obejrzeniu 885 prac 98 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 232 prace 91 autorów oraz przyznać następujące nagrody :
Grand Prix w wysokości 5.000.00,- zł
Przemysław Kruk
za zestawy prac Pt:
„Wiatr,mgła i góry” – studium masywu Odle z inspiracji W Turnera I
(4 fotografie)
„Zanim zapadnie noc” (3 fotografie)
I nagrodę w wysokości 2.500.00,-zł
Rafał Swosiński
za zestaw 8 prac pt.:”Tatry”
II nagrodę w wysokości 1.500.00,-zł
Dorota Sitnik
Za pracę pt : „Symbioza”
Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 500,00,-zł każda
Sławoj Dubiel za zestaw prac pt:”Okruchy światła” (4 fotografie)
Wojciech Miatkowski za pracę pt: „Sekrety Szczelińca
Nagrodę specjalną za fotografie o tematyce tatrzańskiej
Rafał Swosiński za całość prac
Wnioski jury:
Jury pragnie podkreślić i zauważyć dużą ilość prac nadesłanych nakonkurs z Polski i Czech. Zgłoszone prace zostaly wykonane w różnych technikach fotograficznych, autorzy zaprezentowali duży wachlarz indywidualanych postaw artystycznych. Zgłoszone prace reprezentowały wysoki poziom techniczny i artystyczny co było powodem długotrwałych dyskusji , a nawet sporów członków jury.
Ostatecznie udało się wyłonić laureatów oraz zakwalifikować prace do wystawy pokonkursowej.
Efektem pracy jurorów powstała bardzo interesująca dla środowiska i wszystkich miłośników sztuki wystawa o tematyce górskiej.
Jednocześnie jury z przykrością stwierdza, że z powodu zbyt małej powierzchni wystawienniczej , którą dysponuje organizator Biennale było zmuszone w czasie wyboru prac konkursowych odrzucić wiele bardzo interesujących fotografii mających sporą wartość artystyczną.


Przemysław Kruk "Spacer w chmurach"  - laureat Grand Prix XIX Biennale Fotografii Górskiej


Rafał Swosiński "Tatry" -  I nagroda XIX Biennale Fotografii Górskiej


Dorota Sitnik "Symbioza" - II nagroda XIX Biennale Fotografii GórskiejSławoj Dubiel "Okruchy światła" - III nagroda  XIX Biennale Fotografii GórskiejWojciech Miatkowski "Sekrety Szczelińca" - III nagroda XIX Biennale Fotografii Górskiej

Program otwarcia wystaw w ramach projektu
Międzynarodowe Biennale Fotografii Górskiej
09.09.2016
godz. 12.00 otwarcie wystawy konkursowej XIX Biennale
Fotografii Górskiej, Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28
godz. 13.30 otwarcie wystawy indywidualnej
Tomasza Mielecha Fotografia w górach,
Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27
godz. 15.30 otwarcie wystawy indywidualnej Zbynka Šanca
Moje góry, galeria „Pod Brązowym Jeleniem”,
ul. 1 Maja 60
godz. 16.30 otwarcie wystawy poplenerowej Ingerencje,
galeria „Korytarz” JCK, ul. Bankowa 28/30


10.09.2016 Otwarte seminarium Góry jako inspiracja twórcza
 Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27
godz. 10.00 do 11. 15 autorska prezentacja fotografii, Kazimierz Pichlak
godz. 11.30 do 12.15 wykład Fotografia w Karkonoszach przed 1945 r.,
Joanna Mielech
godz. 12.30 do 13.45 autorska prezentacja fotografii, Janusz Moniatowicz
godz. 15.30 do 16.15 wykład Góry bez granic, Adam Sobota
godz. 16.30 do 17.45 autorska prezentacja fotografii, Ctibor Košťál
godz. 18.00 do 19.15 autorska prezentacja fotografii, Marek Arcimowicz

09.02.2017 Wernisaż wystawy Ingerencje autorów z Polski
godz. 17.00 i Czech, Muzeum Podkarkonoszy w Trutnovie,
ul. Školní 150, Trutnov, Czechy.
Wystawa potrwa do dnia 26.03.2017.