Archiwum Biennale EDYCJE XI-XV

XI BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ zorganizowane przez Regionalne Centrum Kultury w Jeleniej GórzePROTOKÓŁ

z posiedzenia jury

XI Biennale Fotografii Górskiej

w dniu 7.07.2000 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Jury w składzie:

Janusz Nowacki (ZPAF) - przewodniczący

Adam Sobota (członek honorowy ZPAF)

Marek Liksztet (artysta -.grafik)

Wojciech Zawadzki (ZPAF) Ewa Andrzejewska (ZPAF) - sekretarz

po obejrzeniu 369 prac 58 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 199 prac 48 autorów oraz przyznać następujące nagrody:


Grand Prix Kazimierz Śmieszko

za całość prac


I nagroda Jerzy Łapiński

za całość prac


II nagroda Ewa Baran

za całość prac


III nagroda Andrzej P. Bator

za prace: „Koniec świata", „Mgła - Alpy", „Góra l", „Góra"


nagroda specjalna

za tematykę karkonoską   Maciej Hnatiuk

za pracę pt.: „Przesieka"Coraz trudniej...

Przez wiele lat fotografowania, coraz trudniej jest uzyskać nowe, oryginalne „brzmienie". Klimat i atmosfera górskiego krajobrazu niejako narzucają się same. Mgły, śniegi, ostre kształty skał i czasami, granatowe niemal niebo, tworzą, na swój sposób, uniwersalny pejzaż, który dzięki prostemu zabiegowi rejestracji fotograficznej wydaje się z kolei tworzyć już „gotowe" dzieło.

Tylko tym spośród fotografów, chodzących po górach, którzy potrafią się oprzeć wyrafinowanej „prowokacji" krajobrazu, udaje się niejako „złamać" jego potężną sugestię estetyczną, Im to zdarza się stworzyć coś na miarę rzeczy oryginalnej, co uzyskuje jakby podwójną funkcję - miłośnikom gór, pozwala oglądać je na nowo, a koneserom obrazu fotograficznego podziwiać wyobraźnię, talent i umiejętności artysty. Wydaje się, że wielu autorów XI-go Biennale Fotografii Górskiej osiągnęło ten cel.

                                                                                                                                         Organizatorzy

Kazimierz Śmieszko "The Wall Of The Morning Light"- laureat Grand Prix XI Biennale


Jerzy Łapiński "Przełęcz Puchaczówka" - I nagroda XI Biennale


Ewa Baran "Allalinham" - II nagroda XI Biennale

  

Maciej Hnatiuk "Przesieka" nagroda za tematykę karkonoską XI Biennale

XII BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ zorganizowane przez Regionalne Centrum Kultury w Jeleniej Górze


Protokół z posiedzenia jury XII Biennale Fotografii Górskiej w dniu 13.07.2002 r.
Jury w składzie:

dr Adam Sobota (członek honorowy ZPAF) przewodniczący

Jarosław Beneś (artysta fotografik, Czechy)

Janusz Nowacki (ZPAF)

Wojciech Zawadzki (ZPAF)

Ewa Andrzejewska (ZPAF) - sekretarz

Po obejrzeniu 415 prac 69 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 194 prace 59 autorów oraz przyznać następujące nagrody:

Grand Prix

Michałowi Makowskiemu za trzy prace: „Glacjał", „Koniec", „Poranek"

I Nagrodę

Markowi Arcimowiczowi za cztery prace: „Pod Newtontoppen", „Wspinanie w lodzie", „Ostatni przechwyt", „Fun Carving".

II Nagrodę

Maciejowi Hnatiukowi za zestaw czterech prac: „Karkonosze"

III Nagrodę

Krystynie Nowak za trzy prace: „Zwierciadło jesiennego poranka", „Złote oko tatr", „Gdy ostatnie promienie".
Honorowe Wyróżnienie
Kazimierzowi Śmieszko - laureatowi XI Biennale Fotografii Górskiej w 2000 r. za zestaw trzech prac: „Red Rock"XII-tą edycją Biennale Fotografii Górskiej wkraczamy w drugie dwudziestolecie imprezy. Można by się zastanowić co zmieniło się w obrazie konkursu od jego pierwszych wydań, do dnia dzisiejszego? Poza absolutną dominacją fotografii barwnej nad nielicznymi już przypadkami „ręcznie" tworzonych prac czarno - białych, na szczęście niewiele. To, co wydaje się być prawdziwą wartością konkursu i jego największym stymulatorem, pozostaje bez zmian. Jest to, bez wątpienia, pasja. Pasja ludzi kochających góry i fotografię. Rozumiejących obie sfery. Wszystko to, w połączeniu z potrzebą ekspresji, ukazania swojej, choćby najmniejszej prawdy, daje często zaskakująco piękne efekty, ukazując nam światy niemal intymne, często miejsca nam niedostępne, fantastyczną mozaikę gór, fotografii i ludzi, którzy je tworzą.

                                                                                                                                                                                                                                               Wojciech Zawadzki
 
Michał Makowski "Koniec"- laureat Grand Prix XII Biennale
Maciej Hnatiuk "Karkonosze" - II nagroda XII Biennale


XIII BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ zorganizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze 


                          
    
Protokół
z posiedzenia jury XIII Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniogórskim Centrum Kultury w dniu 05.07.2004 r.

Jury w składzie:

prof. Eugeniusz Józefowski /artysta grafik, członek ZPAP/ - przewodniczący

dr Adam Sobota /członek honorowy ZPAF/

dr hab. Jakub Byrczek /członek ZPAF/

Stanisław Woś /artysta plastyk, członek ZPAF/

Wojciech Zawadzki /członek ZPAF/

Ewa Andrzejewska /członek ZPAF/- sekretarz

Po obejrzeniu 661 prac 56 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 256 prac 53 autorów oraz przyznać następujące nagrody:

Grand Prix

Czesławowi Chwiszczukowi za całość prac

I nagrodę
Markowi Arcimowiczowi za całość prac
II nagrodę
Teresie Annie Ślusarek za 2 prace
Dwie równorzędne III nagrody
Arturowi Górze za zestaw 3 prac
Markowi Szyrykowi za l pracę
 Tekst z katalogu XIII Biennale:

XIII Biennale Fotografii Górskiej w ciągu swych dwudziestu czterech lat istnienia wydaje się przenosić, za sprawą autorów biorących w nim udział, swoistego „ducha czasu", jaki od pewnego momentu wprowadził się nie tylko do sztuk pięknych ale również do takich, pokrewnych im dziedzin jaką jest fotografia.


Już cztery lata temu ( czyli dwie edycje konkursu ) czarno - białe odbitki wykonywane z mozołem i wielką pieczołowitością w indywidualnych ciemniach, zostały przytłoczone ogromną przewagą barwnej fotografii, realizowanej w dostępnych wszystkim laboratoriach. Obecnie, zdaje się, mamy do czynienia z krokiem następnym.


Czystą fotografię zastępują obrazy, które, w dużej części, zawdzięczają swą ostateczną postać cyfrowej obróbce. Daje się to obserwować zarówno w pracach, których kolory zostały „ komputerowo" zmienione lub zintensyfikowane, jak i w pracach, które całą swą postać zawdzięczają programom komputerowym Może mieć to swoje dobre i złe strony.


Realizacja czarno - białych obrazów fotograficznych zmuszała niegdyś fotografów do niesłychanie syntetycznego myślenia. Stwarzały one powód do stosowania, pewnego rodzaju ścisłej dyscypliny, w obszarze której mógł się poruszać fotograf chcąc przekazać odbiorcy swoje, osobiste emocje i refleksje. Teraz, dzięki nowym technologiom może dać upust swojej wyobraźni w nieskrępowany sposób. Wyobraźni, która już nie tylko w zderzeniu z górskim krajobrazem ale wręcz z wizją „własnych gór", pozwala przenosić na obraz fotograficzny niemal wszystkie nasze wizualne marzenia. Czy jest to dobre? Nie wiem. Nie ma tutaj i wydaje się nie może być miejsca dla „ jedynie słusznej drogi" artystycznej.


Jedno cieszy niezmiennie. Prace, które stanowią plon obecnego Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze dowodzą, że w ogromnej większości ta swoista 'wolność" technologiczna nie zasłoniła oczu ich autorom a góry stanowią nadal ogromną moc inspirującą ludzi, którzy związali swoją aktywność twórczą z górami i FOTOGRAFIĄ.


                                                                                                     Wojciech Zawadzki


Czesław Chwiszczuk "Żródło" - Grand Prix XIII BiennaleMarek Arcimowicz "Odpowiedź na pytanie dlaczego chodzimy w góry" - I nagroda XIII BiennaleArtur Góra "Dolina kobiet" - III nagroda XIII Biennale
Marek Szyryk "Samotnia moja miłość" - III nagroda XIII Biennale


 XIV BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ zorganizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze
 
 
Protokół


z posiedzenia jury XIV Biennale Fotografii Górskiej w dniu 27.08.2006 r.
Jury w składzie:
prof. Eugeniusz Józefowski — przewodniczący
dr Adam Sobota (członek honorowy ZPAF)
dr hab. Jakub Byrczek (ZPAF)
Janusz Nowacki (ZPAF)
Wojciech Zawadzki (ZPAF)
Ewa Andrzejewska (ZPAF) — sekretarz
po obejrzeniu 1050 prac 99 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 204 prace 79 autorów oraz przyznać następujące nagrody:

Grand Prix
Krzysztofowi Kuczyńskiemu za zestaw trzech prac pt.: „Olśnienia"

I nagrodę
Łukaszowi Lisieckiemu za 5 prac pt.: „Pierze i góry", „Droga", „Góry i bruk", „Strzałka", „Morze chmur".

II nagrodę
Tomaszowi Mielechowi za zestaw trzech prac pt. „Karkonosze"

III nagrodę
za całość prac Markowi Koprowskiemu

Nagrodę specjalną za fotografie o tematyce tatrzańskiej Marcinowi Gibie za 4 prace z cyklu „Niebo nad Tatrami"

Dyplom Honorowy Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików
Kazimierzowi Pichlakowi za pracę pt.: „Fitz Roy"

Jury z zadowoleniem stwierdza fakt znacznego wzrostu ilości uczestników biennale.
Przewaga fotografii barwnych stawia nielicznych autorów uprawiających fotografię czarno-białą, w szeregu autorów wyjątkowych, związanych mocno z fotografią w jej pierwotnej postaci.

Minął już trzeci dzień od zakończenia obrad jury, a ja nadal mam pod zamkniętymi powiekami setki fotografii z górami w roli głównej. To krzepiące doświadczenie wizualne.

Ponad stu autorów przesłało rezultaty swoich fotograficznych zapisów spotkania z górami. Typowość, banalność, infantylność czy kłopoty techniczne to niektóre kryteria powodujące, że pierwsze zestawy prac opuszczają salę. Ale są też prace bezdyskusyjne, po których obejrzeniu milczymy bez komentarza, przejęci tym, co zobaczyliśmy. Czasami dyskutujemy żałując, że autor nie zdaje sobie sprawy, iż wybór rozmiarów jego obrazu znacznie deprecjonuje zawarte w fotografii potencjały. Czasami stoimy przed wyborem ilościowym z ciekawego, autorskiego zestawu zdając sobie sprawę z wielkości przyszłej sali ekspozycyjnej.

Znakiem czasu dla tej edycji biennale jest między innymi to, że są to obrazy gór z różnych kontynentów. Pewnie sprawia to wolność podróżowania. Niesłychana dostępność sprzętu do fotografii i łatwość jej obróbki nawet bez udziału autora, generuje powszechność posługiwania się tym medium. Komputer podpowiada czasem artystyczne przekształcenia zapisów optycznych. Dzięki nim odkrywamy na niektórych fotografiach modyfikacje obrazów powodujące wrażenie nieistnienia grawitacji. Żadnemu z jurorów to jednak nie przeszkadza. Skupiamy się na obrazach. Kilku autorów użyło technik mniej typowych takich jak guma i cyjanotypia'. Sama unikalność techniki jednak nie obroni się sama, jeśli nie podbudowuje zamysłu pracy. Zadziwiające jest także to, że tak wiele osób nie jest w stanie opakować swoich prac tak, by dotarły bez uszkodzeń na miejsce przeznaczenia.

Mijają godziny, dochodzimy do wyborów nagród. Co do Grand Prix nie mamy wątpliwości, lecz zaraz potem odbywają się stresujące, pełne rozterek głosowania. Z zazdrością czasem myślę o obiektywnych dziesiątych i setnych sekundach w sporcie. Tu się tak nie da. Nagród jest mało. Wspaniałych fotografii więcej.

Uwaga, z jaką będę oglądał gotową ekspozycję pewnie spotęguje te wątpliwości, co do trafności wyboru laureatów. Na koniec mam jeszcze mała prośbą; zwróćcie uwagę na niewielką fotografię przedstawiającą tatrzański szczyt na tle nocnego nieba, na którym znajduje się zapis torów gwiazd kręcących się wokół innej i odpowiecie sobie na pytanie: Co Was tak kręci?                                                                        Przewodniczący Jury  Eugeniusz JózefowskiKrzysztof Kuczyński "Olśnienia" - Grand Prix XIV BiennaleŁukasz Lisiecki " Pierze i góry" - I nagroda XIV Biennale

Tomasz Mielech "Karkonosze " - II nagroda XIV Biennale XV BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ zorganizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze
Protokół

z posiedzenia jury XV Biennale Fotografii Górskiej w dniu 29.06.2008 r.

Jury w składzie:

dr Adam Sobota (członek honorowy ZPAF) - przewodniczący dr hab. Jakub Byrczek (ZPAF)

Janusz Nowacki (ZPAF)

Wojciech Zawadzki (ZPAF)

Ewa Andrzejewska (ZPAF) - sekretarz

po obejrzeniu 413 prac GO-ciu autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 197 prace 58-ciu autorów

oraz przyznać następujące nagrody:

Grand Prix w wysokości 5.000.00 zł

Bogusławowi Pawłowskiemu za zestaw trzech prac pt.: „Odcienie bieli"

I nagrodę w wysokości 2.500.00 zł

Sławojowi Dubielowi za prace pt: „Światłonie" (zastaw 2 prac) oraz „Krajobrazy wy-trawne" (zestaw 2 prac)

II nagrodę w wysokości 1.500.00 zł

Januszowi Jaremenowi za zestaw trzech prac pt: „Passo Groste"

III nagrodę w wysokości 1.000,00 zł

Bogdanowi Jankowskiemu za prace pt: „Lawina", „Poranek w Lobuche", „Dziewczynka z puszkami", „Lodowe fantazje" oraz za zestaw 8-miu prac pt: „Himalaiści"

Nagrodę specjalną za fotografie o tematyce tatrzańskiej

Tomaszowi Grzyb za prace pt: „Potęga gór", „Światła i cienie" oraz zestaw 2 prac pt: „Droga na szczyt"

Fotografia gór czy fotografia w górachBiennale po raz piętnasty. Pytań przybywa. Czerń i biel. Szarość i sepia. Kolor. Błona fotograficzna i cyfrowa matryca. Wielkoformatowa kamera, lustrzanka i aparat w telefonie. Przybywa narzędzi i możliwości. Przybywa obrazów, ale czy fotografii?

Kamyki nie dają się oswoić - pisał Herbert. Gór też nie sposób oswoić, zawłaszczyć wyłącznie dla siebie, l to chyba najbardziej pociąga zarówno zdobywających je wspinaczy, jak i fotografów powracających w góry ze swoją fotografią. Do siebie.

Widzieć by potem fotografować. Wciąż aktualne pozostaje pytanie Wojtka Zawadzkiego czy Biennale - zarówno konkurs jak i wystawa - dedykowane jest tym, którzy poważnie chodzą po górach i fotografują, czy tym, którzy poważnie fotografują i chodzą po górach. Wraz z nim żywię przekonanie, iż Biennale było, jest i miejmy nadzieją będzie dla FOTOGRAFII.

Góry jako temat, dla nas przez lata niezmiennie trwałe. Nasza nietrwałość wobec niezauważalnej zmienności gór. Niewiele tu miejsca na rejestrację wydarzeń. W zamian nieogarniona przestrzeń bogata w formy. Przestrzeń rozpięta już bez ludzkiej ingerencji między ziemią a nieskończonością. Głębia ostrości w górach mieści pierwotny lęk przed nieznanym, wabiąc jednocześnie radosnym poczuciem wyjątkowości. Od lat upewniam się, że góry to miejsce, gdzie najważniejsze jest przede wszystkim jak, a nie, co fotografować. Byle nie w biegu, pomiędzy czy przy okazji.

Biennale Fotografii Górskiej to miejsce szlachetnej konfrontacji, bez sportowego wymiaru. Konkursowi od początku towarzyszy wiele imprez, nadających spotkaniom niepowtarzalna atmosferę Wszechnicy. Bywa, że dającym początek nowym kierunkom w polskiej fotografii. Tak właśnie stało się w 1984 r., gdy prezentowana w ramach biennale wystawa „Karkonosze, zainicjowała kierunek tzw. fotografii elementarnej.

Biennale to Spotkanie szczególne. Patrząc wzajem na swoje fotografie, wiemy, z kim mamy szansę spotkać się

na szlaku. W Drodze.

Ku Górom. Samotnie i w grupach, swoimi szlakami przystępują do gór wciąż nowi.

                                                                                                                                                      Jacek Jaśko
                                                                                                                                    Kopaniec, 8 sierpnia 2008r.
 


Boguslaw Pawłowski "Odcienie bieli" - Laureat Grand Prix XV Biennale
Sławoj Dubiel "Światłonie" - I nagroda XV BiennaleJanusz Jaremen "Passo Groste" - II nagroda XV BiennaleBogdan Jankowski "Lodowa fantazja. Karokorum" - III nagroda XV Biennale